KARTSPÅRNING

Emcom on laptop

Kartspårningstjänsten EmCom

EmCom är en webbaserad tjänst där du kan följa dina larmenheter i realtid på ett interaktivt kartunderlag. Det är ett snabbt och enkelt sätt att få en översikt över t.ex. en fordonsflotta eller arbetsgrupp. Tjänsten ger dig även möjlighet att se historik, d.v.s. var enheterna startade och stannade samt hur de har rört sig under en specifik period. Med EmCom finns all din information tillgänglig via en personlig inloggning på internet vilket innebär en flexibel lösning som inte kräver något underhåll eller uppdateringar. EmCom utvecklas kontinuerligt av SRT:s samarbetspartner för att stöda de senaste funktionerna hos SRT:s produkter.

Önskar du vidare information eller en demonstration, var god kontakta oss.