Allmänt

Var kan jag beställa SRT:s produkter?

Våra produkter säljs huvudsakligen via våra återförsäljare. Om du vill ha hjälp att hitta en återförsäljare så tveka inte att höra av dig med hjälp av vårt kontaktformulär.

Vilket abonnemang ska jag använda i min SRT-produkt?

Det är valfritt vilken teleoperatör som används i produkterna. Det är dock viktigt att det i abonnemanget finns möjlighet till SMS och tal. Om rapporter och/eller larmmeddelanden ska skickas över IP-kommunikation så måste även detta stödas av abonnemanget. Normalt förekommande abonnemangsformer är så kallade Telematik med tal, M2M och IoT-abonnemang. Observera också att SIM-kortet som ska användas i enheten bör vara utan PIN-kod.

 

Vilka larmcentraler kan man koppla SRT:s produkter till?

SRT:s larmprodukter är kompatibla med samtliga larmcentraler i Sverige. Dessa innefattar bland annat Securitas, Avarn, Rapid, Stanley, Lövestad, Tempest Security och SOS Alarm.

Kan man byta batterier i SRT:s produkter?

Ja, det kan man men bytet bör utföras av SRT eftersom det kräver att man tar isär produkten för att komma åt batteriet. Du är välkommen att registrera din enhet för ett batteribyte direkt i vårt produktserviceformulär.

Larmmeddelanden från min enhet kommer inte in till larmcentralen, hur gör jag?

Kontrollera att larmet är registrerat hos din larmcentralen med korrekt telefon- och larmnummer. Kontrollera även att din larmprodukt är korrekt inställt, t ex att den är konfigurerad att larma till det nummer som har angivits av din larmcentral.

Min enhet anger fel position när jag provlarmar, hur gör jag?

Gå utomhus med enheten och ställ dig under bar himmel tills GPS-lampan börjat blinka grönt och prova sedan att provlarma på nytt.

Mitt larm fungerar inte som det ska, hur ska jag göra?

Om din SRT-produkt inte fungerar som den ska kan du skicka in enheten för reparation genom att använda vårt produktserviceformulär.

Vad är felmarginalen i en GNSS-mottagare?

Felmarginalen i en GNSS-mottagare (t ex GPS, GLONASS) är upp till ca 50m. Befinner man sig i stadsbebyggelse med höga byggnader kan den vara ännu större. För bästa resultat bör man befinna sig utomhus på en öppen yta och under bar himmel.

I vilka fall är det fördelaktigt att låta enheten använda sig av IP-kommunikation?

Om man vill att enheten löpande ska rapportera in data – t.ex. aktuella positioner – är det kostnadsmässigt en fördel om enheten använder sig av IP-kommunikation. IP-kommunikation är ett kostnadseffektivt alternativ jämfört med många andra former av trådlös dataöverföring. SRT:s produkter stöder både UDP/IP och TCP/IP. I dagsläget tar många av de larmcentraler vi samarbetar med också emot larm via IP-kommunikation.

Personlarm

Vad händer om personlarmet befinner sig i ett område som saknar GSM-täckning?

När GSM-täckning saknas går personlarmet ner i viloläge för att spara batteri. Om larmknappen trycks ned i detta område sparas larmmeddelandet i enheten och skickas så fort enheten har täckning igen. Det är möjligt att konfigurera personlarmet så att det inte går ner i viloläge utan kontinuerligt försöker att logga in i GSM-nätet.

Vilken storlek på SIM-kortet ska jag använda?

För SRT306/SRT326 används mini SIM-kort (2FF).

För SRT306i/SRT326i används micro SIM-kort (3FF).

Hur startar jag larmet?

SRT306/SRT326: Under den grå gummiluckan på larmets högersida finner du en På/Av-switch. Denna switch behöver dras nedåt för att sätta på larmet. För vidare information var god läs snabbguiderna för SRT306 respektive SRT326. Se även vår instruktionsvideo.

SRT306i/SRT326i: Av/På-knappen sitter på larmets framsida. För att sätta på personlarmet trycker du ned knappen i 5 sekunder och väntar sedan tills lamporna börjar att blinka. För vidare information var god läs snabbguiderna för SRT306i respektive SRT326i.

Hur stänger jag av larmet?

SRT306/SRT326: Under den grå gummiluckan på larmets högersida finner du en På/Av-switch. Denna switch behöver dras uppåt för att stänga av larmet. För vidare information var god läs snabbguiderna för SRT306 respektive SRT326.

SRT306i/SRT326i: Av/På-knappen sitter på larmets framsida. För att stänga av personlarmet trycker du ned knappen i 5 sekunder och väntar sedan tills lamporna slutat att blinka. För vidare information var god läs snabbguiderna för SRT306i respektive SRT326i.

Vad betyder det om enheten tjuter?

Att enheten tjuter kan innebära två saker: antingen är det ett lågbatterilarm eller så har enheten problem med SIM-kortet. Ladda enheten och kontrollera att SIM-kortet sitter i som det ska samt att det inte är skyddat med PIN-kod.

Hur lång tid tar det att ladda enheten?

Laddning efter ett dygns användande tar ca 4 timmar för SRT306/SRT306i och 2 timmar för SRT326/SRT326i. Om batteriet är fullständigt urladdat eller om det är första gången man laddar enheten bör batteriet laddas i 7 timmar för SRT306/SRT306i och 4 timmar för SRT326/SRT326i.

Hur lång är batteritiden?

Detta varierar beroende på förhållanden och inställningar men om personlarmet är konstant inloggad på GSM-nätet och söker ny GPS-position varje sekund (gäller endast SRT306/SRT306i) så gäller följande driftstider

  • SRT306: 48 timmar
  • SRT306i: 48 timmar
  • SRT326: 96 timmar
  • SRT326i: 96 timmar

Vad händer när jag trycker på larmknappen?

Detta kan variera beroende på förvalda inställningar. Ett normalt förfarande är att larmet skickas som SMS eller via IP-data till larmcentral. Samtidigt kopplas ett röstsamtal upp och en larmoperatör kan lyssna av händelseförloppet och, om så krävs, skicka hjälp till platsen där du befinner dig.

Hur larmar jag?

Du larmar genom att hålla ner larmknappen. Detekteringstiden är konfigurerbar men standardinställningen är 3 sekunder. Om du ska göra ett provlarm är det viktigt att kontakta larmcentralen först och informera om att ett provlarm ska utföras. Se även vår instruktionsvideo.

Kan jag själv konfigurera mitt personlarm?

Ja, konfiguration är möjlig via SMS-kommandon eller genom att ansluta enheten till datorns USB-port och installera vår konfigurationsmjukvara “Personlarmskonfigurator” på datorn. Konfiguration kan även utföras via IP-kommunikation vilket kan vara fördelaktigt om enheten ska användas i avancerade installationer med serverlösningar.

Vad indikerar statuslamporna?

Se snabbguiden för din respektive produkt för vidare information om statuslampornas funktion.

Vad är provlarmning?

Provlarmning innebär att ditt personlarm fungerar som det ska gentemot den larmcentral som personlarmet är kopplat till. Detaljerna för exakt hur provlarmning går till kan skilja sig lite mellan olika larmcentraler, men är generellt sett desamma. Se vår instruktionsvideo för hur du provlarmar här.

Larmmottagare

Vilken storlek på SIM-kortet ska jag använda?

I samtliga av SRT:s larmmottagare används SIM-kort av standardstorlek.

Vad händer om larmmottagaren befinner sig i ett område som saknar GSM-täckning?

Om din larmmottagare ska installeras i ett område utan GSM-täckning går det att komplettera installationen med hjälp av RF-routern SRT334i2 som möjliggör att larmet istället förmedlas via radio.

Övervaknings- & Spårningsprodukter

Vad händer om SRT278 befinner sig i ett område som saknar GSM-täckning?

SRT278 har inte stöd för vilolägesfunktion utan försöker kontinuerligt logga in på GSM-nätet.

Kontakt Kontakta SRT

Hittar du inte det du söker? Hör av dig så återkommer vi så snart vi kan.

Kontaktformulär