Bransch Larmcentraler

Här på SRT har vi en lång erfarenhet av att utveckla personlarm. Vi har sedan tidigt 2000-tal arbetat med utveckling av mobil larm- och spårningsutrustning och under hela vägen har arbetet med Sveriges larmcentraler varit en starkt bidragande faktor i utformningen av våra produkter. Insikterna från samarbetet med Sveriges larmcentraler har ständigt påverkat vårt arbete och resultatet har blivit en serie produkter och tjänster som är anpassade därefter.

Lokalkännedom

Alla marknader skiljer sig mer eller mindre. Detta innefattar användares och kunders beteendemönster samt gällande regler och normer. Som en larmcentral kan därför ditt val av samarbetspartner göra stor skillnad. Att välja en partner med en god marknadskännedom tror vi är en fördel. Därför har vi på SRT under två decennier fokuserat utvecklingen av våra produkter för vår hemmamarknad. Något som har givit oss ovärderlig kunskap om svenska användares krav.

Teknisk kravuppfyllnad

Våra personlarm uppfyller de högt ställda krav som ställs av svenska larmcentraler. De erbjuder bland annat redundans genom användning av alternativa kommunikationsteknologier och rapportmottagare. På så sätt kan våra personlarm fullt ut dra nytta av de krav på alternativ drift som ställs av moderna larmcentralscertifieringar (t ex SSF 136:5).

Larmöverföringen från SRT:s personlarm kan ske med olika rapportprotokoll, bland annat det standardiserade OVLS-protokollet (SS 3652 Vägtrafikinformatik – OVLS) samt SRT:s egenutvecklade protokoll SRT#.

Teknisk support

I takt med att den tekniska utvecklingen av larmprodukter går framåt ställs också allt högre kunskapskrav för att säkerställa integration mellan larmsändare och –mottagare. Som larmcentral kan det därför vara skönt att veta att vi på SRT har lång erfarenhet av tätt samarbete med larmcentraler. Vi förstår svårigheterna med att säkerställa en säker larmhantering, särskilt i en ständigt skiftande miljö. Vår tekniska support har flerårig erfarenhet av att hjälpa larmcentraler så att ni kan erbjuda era kunder säkra tjänster av högsta kvalitet.

Hör av dig

Jobbar du på larmcentral och är nyfiken på våra personlarm? Hör av dig med hjälp av formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan.

Malmo_171002_01740