Personlarm SRT406i

SRT406i är ett modernt LTE-baserat personlarm som erbjuder positionering med hjälp av både satelliter och radionätverk.

 • 4G LTE och 2G GSM/GPRS/EDGE
 • Voice over LTE (VoLTE) med 2G-backup
 • Inomhuspositionering
 • Display
 • Batteri med 45 timmars driftstid
 • Högtalare och mikrofon
 • Skak- och rörelsedetektering
 • 99 kanalers simultan GPS/GLONASS/Galileo-mottagare
 • Intelligent strömsparläge
 • Flertal larmtyper
 • Skydd mot damm och vatten (IP67)
 • Mått: 92x50x22 mm
 • Vikt: 108 gram

SRT406i bygger på mångårig erfarenhet av personlarmsutveckling och kommer med alla de funktioner du som användare förväntar dig.

Larm

SRT406i kan konfigureras för att hantera en mängd olika larmtyper. Den stora larmknappen används vanligen för primärlarm initierat av användaren. Därtill kan funktionsknapparna användas för att skapa mindre kritiska larm till sekundära larmmottagare. Automatiska larm såsom ManDown- (baserat på enhetens rotation och läge) och Timerlarm (baserat på timerfunktion) stöds givetvis också.

Inomhuspositionering

SRT406i har stöd för inomhuspositionering baserad på tvåvägskommunikation med RF-taggar (SRT334i/SRT334i2). Ett område där GNSS-positionering inte fungerar tillfredsställande kan utrustas med RF-taggar. Varje tagg har sin förprogrammerade positionsinformation som mottas av SRT406i när denna träder in i taggens täckningsområde. Täckningsområdets storlek kan justeras med hjälp av taggens sändningsnivå. SRT406i kan med hjälp av smarta interna funktioner själv avgöra vilken positioneringsmetod som är lämpligast utifrån den miljö den befinner sig i.

Det är även möjligt att konfigurera SRT406i så att den använder en viss positioneringsmetod baserat på tid eller geografiskt område. Enheten kan exempelvis konfigureras att slå på inomhus-positioneringen under kontorstid på vardagar men själv välja positioneringsmetod under övriga tider.

Ytterligare ett exempel är möjlighet att programmera SRT406i så att den väljer positioneringsmetod baserat på geografiskt område. När enheten befinner sig utomhus och GNSS-positionering fungerar tillfredsställande kan den avgöra när den kommer in i ett fördefinierat geografiskt område. När detta sker går enheten över till inomhuspositionering.

Skicka larm via RF-routrar

I vissa områden är det inte bara GNSS-täckningen som är ett problem utan även GSM-täckning kan saknas. Ett sådant område kan utrustas med kombinerade RF-taggar och -routrar (SRT334i2). Vid en larmhändelse använder sig SRT306i av SRT334i2 både för positionering och förmedling av larmmeddelandet till en gateway som är placerad utomhus och har GSM-täckning. Därifrån skickas larmmeddelandet vidare till larmcentralen. En bekräftelse på att larmet har levererats skickas även tillbaka till den larmande enheten.

Display

SRT406i är utrustad med display vilket tillåter dig att enklare interagera med enheten. Via enhetsmenyn kan du göra enklare inställningar samt ta del av statusmeddelanden och diagnostisk information. Och under pågående larmsituation kan du i displayen följa händelseförloppet.

Rapportering

Med SRT406i kan du välja det larmrapporteringsformat som passar dig. Den stöder de vanligaste standardformaten samt möjligheten för dig att skapa helt unika rapportformat. Larmrapporterna kan skickas till flertal olika mottagare och kan således leva upp till tuffa redundanskrav.

SRT406 front view
SRT406 front side view
SRT406 bottom view
SRT406 side view