Personlarm SRT405i

SRT405i är ett modernt personlarm i litet formatet och med inomhuspositionering.

 • 4G LTE och 2G GSM/GPRS/EDGE
 • Voice over LTE (VoLTE) med 2G-backup
 • Inomhuspositionering
 • Display
 • Batteri med 15 timmars driftstid
 • Högtalare och mikrofon
 • Skak- och rörelsedetektering
 • 99 kanalers simultan GPS/GLONASS/Galileo-mottagare
 • Intelligent strömsparläge
 • Flertal larmtyper
 • Skydd mot damm och vatten (IP67)
 • Mått: 60x46x20 mm
 • Vikt: 54 gram

SRT405i bygger på mångårig erfarenhet av personlarmsutveckling och kommer med alla de funktioner du som användare förväntar dig.

SRT405i kan konfigureras för att hantera en mängd olika larmtyper. Den stora röda knappen används vanligen för primärlarm initierat av användaren. Därtill kan funktionsknapparna användas för att skapa mindre kritiska larm till sekundära larmmottagare. Automatiska larm såsom ManDown- (baserat på enhetens rotation och läge) och Timerlarm (baserat på timerfunktion) stöds givetvis också.

Inomhuspositionering

SRT405i har stöd för inomhuspositionering baserad på tvåvägskommunikation med RF-taggar (SRT334i/SRT334i2). Ett område där GNSS-positionering inte fungerar tillfredsställande kan utrustas med RF-taggar. Varje tagg har sin förprogrammerade positionsinformation som mottas av SRT405i när denna träder in i taggens täckningsområde. Täckningsområdets storlek kan justeras med hjälp av taggens sändningsnivå. SRT405i kan med hjälp av smarta interna funktioner själv avgöra vilken positioneringsmetod som är lämpligast utifrån den miljö den befinner sig i.

Det är även möjligt att konfigurera SRT405i så att den använder en viss positioneringsmetod baserat på tid eller geografiskt område. Enheten kan exempelvis konfigureras att slå på inomhus-positioneringen under kontorstid på vardagar men själv välja positioneringsmetod under övriga tider.

Ytterligare ett exempel är möjlighet att programmera SRT405i så att den väljer positioneringsmetod baserat på geografiskt område. När enheten befinner sig utomhus och GNSS-positionering fungerar tillfredsställande kan den avgöra när den kommer in i ett fördefinierat geografiskt område. När detta sker går enheten över till inomhuspositionering.

Display

SRT405i är utrustad med display vilket tillåter dig att enklare interagera med enheten. Via enhetsmenyn kan du göra enklare inställningar samt ta del av statusmeddelanden och diagnostisk information. Och under pågående larmsituation kan du i displayen följa händelseförloppet.

Rapportering

Med SRT405i kan du välja det larmrapporteringsformat som passar dig. Den stöder de vanligaste standardformaten samt möjligheten för dig att skapa helt unika rapportformat. Larmrapporterna kan skickas till flertal olika mottagare och kan således leva upp till tuffa redundanskrav.

SRT405 front view
SRT405 front side view
SRT405 side view
SRT405 bottom view