Scandinavian Radio Technology Historia

Vi är ett företag som utvecklar och tillverkar kommunikationsprodukter med fokus på personlarm, egendomslarm och mobil övervakningsutrustning. Med hjälp av innovativa och engagerade medarbetare samt ett nära samarbete med myndigheter och Sveriges största säkerhetsbolag har vi blivit ledande på den nordiska marknaden.

SRT är ett företag med en historia som sträcker sig tillbaka till 1930-talet. Företaget i sin nuvarande form, Scandinavian Radio Technology AB, etablerades under slutet av 2004 och påbörjade tidigt utvecklingen av nya produkter för trådlös kommunikation inom områdena larm och positionering. De gamla erfarenheterna av utveckling av industriella applikationer tar vi tillvara på än idag när vi utvecklar nästa generations produkter.

 

SRT i korthet

  • Vi utvecklar och tillverkar produkter från grunden
  • Vi är en av de största leverantörerna av GNSS-utrustade larmprodukter till den svenska marknaden
  • Vi har tillverkat majoriteten av de personlarm som idag är kopplade mot Sveriges största larmcentraler
  • Bland de kunder som har valt larm från SRT finns Polisen, Försvaret, Posten och Skatteverket
  • Majoriteten av våra anställda jobbar med teknisk produktutveckling
  • Vi tar ett helhetsansvar för våra kunders tekniska frågeställningar
  • Vi har idag kunder i Europa, Sydamerika, Nordamerika, Afrika och Asien.

 

Stora projekt ger stor kunskap

SRT har genomfört ett flertal stora projekt där kunden har haft specifika och komplicerade krav som marknadens befintliga utbud inte uppfyller. Dessa projekt ger oss ovärderlig kunskap som vi alltid försöker ta tillvara på och lära oss av så att vi även fortsättningsvis kommer vara en attraktiv samarbetspartner.

 

Vision, mål & utmaning

SRT:s vision är att utveckla produkter som ökar säkerheten för yrkesprofessionella, myndigheter och privatpersoner. Vårt mål är att bli en av Europas främsta leverantörer av larm för skydd av individer och rörlig egendom. Vår utmaning är att uppnå detta i en tid där utvecklingen går snabbare för varje dag och kraven ständigt ökar.

 

Vårt motto

Allt är möjligt med bra idéer, rätt resurser och hög kompetens. Det är vad som inspirerar oss att fortsätta utvecklas. Med fokus på kvalitet och tillförlitlighet ska SRT fortsätta att möta marknadens ständigt förnyade krav.