Bransch Innovation & Utveckling

Har du en produktidé som du vill förverkliga? Då har du hamnat på rätt plats. Vi på SRT har alltjämt sedan starten utvecklat kommunikationsutrustning för både egen och kunders räkning. Vår kärnkompetens ligger inom tillämpningsområdena säkerhet och spårning. Vi har under årens lopp hjälpt kunder inom verksamhetsområden såsom entreprenad, värdetransport, kontanthantering, personspårning och övervakning förverkliga sina produktidéer.

 

Expertisområden

Vår tekniska expertis innefattar utveckling av produkter som integrerar olika kommunikationsteknologier (cellulära nätverk 2G/3G/4G, WiFi, Bluetooth, ISM) och sensorer (temperatur, luftfuktighet, rörelse, ljud, position) i applikationsspecifika och strömsnåla slutprodukter. Vår huvudsakliga branschkompetens ligger i utvecklingen av produkter för skydds-, säkerhets- och spårningssyften.

Välbeprövad utvecklingsprocess

Den långa erfarenhet vi har inom utveckling av kundbeställda projekt har hjälpt oss att etablera en utvecklingsprocess som säkerställer krav- och tidsenliga leveranser. Vidare tror vi att gedigen kravställning och tät samverkan med dig som beställare leder till bättre slutresultat. I grova drag kan vår utvecklingsprocess beskrivas i följande steg:

  1. Kravställning tillsammans med dig som beställare. Utifrån det beskrivna användningsfallet hjälper vi till med den tekniska kravställningen om det behövs.
  2. Design
  3. Utveckling av hård- och mjukvara.
  4. Prototypframtagning
  5. Prototyptest
  6. Formella godkännandetester. Detta kan t ex innebära EMC-, SAR- eller drop tester.
  7. Inköp av komponenter
  8. Tillverkning
  9. Leverans

Det är inte varje projekt som genomgår samtliga steg, utan beroende på dina behov anpassar vi projektets omfattning.

Kostnadseffektivitet

Då vi på SRT även utvecklar produkter för egen räkning tar vår egenutvecklade utvecklingsprocess stor hänsyn till att minimera effekten av kostnadsdrivande moment. Detta uppnår vi genom ett gediget förarbete, god planering och försök att på olika sätt maximera kontrollen över de olika momenten i processen.

Utveckling lokalt

Majoriteten av våra medarbetare finns i Sverige. Oavsett hur digitala vi blir i våra arbetssätt så finns behovet av att ibland mötas fysiskt. Detta gäller särskilt när det handlar om att etablera och skapa förtroende i nya relationer mellan oss som leverantör och er som beställare. Den fysiska närheten till våra kunders verksamheter har ofta inneburit effektivare utvecklingsprocesser. Vår lokala närvaro innebär även att du får en samarbetspartner med god kännedom om den svenska marknaden med de olika regler och normer som gäller. Detta leder inte sällan till mindre missförstånd och en effektivare utvecklingsprocess.

 

computer_programming