IPS-nätverk

Våra IPS-nätverksprodukter möjliggör skapandet av en kostnadseffektiv infrastruktur för positionering och kommunikation.

Våra IPS-nätverksprodukter

SRT334i2 front view

SRT334i2

SRT334i2 är en RF-tagg som erbjuder både positionerings- och kommunikationsfunktionalitet.

Läs mer

Varför ett IPS-nätverk?

Med ett IPS-nätverk (Indoor Positioning System) kan du skapa trygga miljöer med fullständiga positionerings- och kommunikationsmöjligheter, oberoende av GNSS, GSM eller andra standardteknologier.

Emellanåt befinner vi oss i områden dit vare sig GNSS- eller GSM/3G/4G-signaler når. Det kan handla om källarrum, lagerlokaler eller andra utrymmen med tjockare betongväggar. Det är heller inte sällan som det i sådana miljöer bedrivs riskfyllt arbete.

Många arbetsgivares värsta farhåga är att det i en sådan miljö ska ske olyckor där anställda kommer till skada. Utan vare sig GSM/3G/4G- eller GNSS-täckning finns då inga möjligheter att kalla på hjälp eller få tillförlitlig positionsdata.

Med detta problem i åtanke har vi på SRT utvecklat vår i-serie: en serie produkter avsedda för positionering och kommunikation i inomhusmiljöer. Teknologin i produkterna baseras på beprövad radiokommunikation. I serien ingår för närvarande produkterna SRT306i, SRT326i, SRT330i2, SRT334i och SRT334i2.

Ryggraden i SRT:s system för inomhuspositionering och -kommunikation är SRT334i och SRT334i2.

SRT334i används för positioneringsändamål och den tillhandahåller positionsinformation till alla larmenheter inom räckhåll.

SRT334i2 används både för positionering och kommunikation. Genom att strategiskt placera en serie SRT334i2 så att de bildar ett nätverk skapas möjligheten att förmedla alarmmeddelanden sinsemellan. Vid en larmsituation förmedlas således alarmmeddelandet genom detta nätverk tills den når den avsedda mottagaren. Larmmeddelandet kan förmedlas ut i GSM/3G/4G-nätet men också till andra larmenheter i det lokala systemet.

I fall då GSM-täckning saknas kan inomhusmiljön utrustas med larmmottagaren SRT330i/SRT330i2 som då fungerar både som larmmottagare och GSM-gateway. När ett larm mottas via radiokommunikation så vidarebefordras detta till GSM-nätet samtidigt som den vanliga larmproceduren aktiveras.

Nyfiken på IPS-nätverk? Kontakta oss

Vill du veta mer om våra produkter för IPS-nätverk? Fyll i formuläret så hör vi av oss så snart vi kan.

Kontaktformulär