Inomhuspositionering SRT334i2

SRT334i2 är en RF-tagg som erbjuder både positionerings- och kommunikationsfunktionalitet.

 • Enkel installation
 • Trådlös konfiguration med utrustning för IPS-hantering
 • LED-indikatorer for operationsläge, kommunikationsstatus, elförsörjningsstatus och batternivå
 • Vikt: 54 g
 • Mått: 20 x 40 x 80 mm
 • Strömförsörjningskrav: 5 V – 500 mA
 • RF-tagg strömförbrukning: ~40 mA
 • RF-router strömförbrukning: ~40 mA
 • Strömförbrukning vid laddning: ~150 mA
 • Kapacitet reservbatteri: 630 mAh
 • Reservbatteriet räcker i upp till 8 timmar

SRT334i2 används för att bygga positionerings- och kommunikationsnätverk i miljöer där standardsystemen för dessa ändamål inte fungerar. I tekniska termer är SRT334i2 en RF-utrustning för duplexkommunikation i 2.4 GHz ISM-radiobandet. Den kan användas för både positionerings- (RF-tagg) och kommunikationssyften (RF-router), vilka är beskrivna i detalj nedan. Enhetens täckningsområde med avseende på de två funktionerna kan regleras separat för att bäst passa den miljö den installeras i. De operativa frekvenserna kan konfigureras för att möjliggöra skapandet av multipla nätverk inom samma närområde.

RF-tagg

Varje enskild RF-tagg kan programmeras med positionsinformation vilken sedan sänds ut till alla kompatibla SRT-produkter inom täckningsområdet. Meddelandet från SRT334i2 är ett valfritt textmeddelande. Meddelandet kan även formateras som en GNSS-koordinat vilket gör att larmet som sedan skickas från larmenheten ser ut som ett vanligt larmmeddelande.

RF-router

Som RF-router bildar SRT334i2 ett slutet nätverk tillsammans med andra routrar, i vilket information såsom larmmeddelanden förmedlas till en slutmottagare. På detta sätt kan ett nätverk av routrar användas för att skapa kommunikationsmöjligheter i miljöer som saknar kommunikationsnät såsom GSM. Vid ett larmtillfälle förmedlas larmmeddelandet genom kedjan av routrar till den når sin avsedda mottagare. Även bekräftelser på mottaget meddelandet kan skickas i nätet.

Sabotagedetektering

SRT334i2 detekterar och rapporterar försök till sabotage, elavbrott och låga batterinivåer till alla larmenheter i området. Sådana statusmeddelanden kan även övervakas med hjälp av SRT:s utrustning för hantering av IPS-produkter (säljs separat).

 

SRT334i2 front view
SRT334i back view