Personlarm

Vi har ett brett utbud av personlarm anpassade för olika behov.

Våra personlarm

SRT405 front view

SRT405i

Snyggt personlarm i litet format med 4G/VoLTE och inomhuspositionering.

Läs mer

Vad är ett personlarm?

Personlarm är ett tekniskt hjälpmedel som används av personer som är i behov av extra skydd och säkerhet.

Ett personlarm är enkelt definierat en säkerhetsutrustning som du kan bära med dig och som kan användas för att påkalla hjälp när du hamnar i en nödsituation. Denna något breda definition innefattar en rad till synes olika produkter som lämpar sig för olika situationer.

Vi på SRT utvecklar moderna personlarm som utnyttjar det senaste inom kommunikations- och positioneringsteknologi och som ofta kopplas till en professionell larmmottagartjänst*. Positionering sker genom tekniker som GPS/GLONASS, radiofyrar eller WiFi. Kommunikationen sker vanligen via mobilnäten. Vidare brukar dessa personlarm vara utrustade med olika sensorer för att detektera exempelvis rörelse eller objekt i närmiljön.

* Den vanligaste typen av larmmottagartjänst är någon typ av bemannad larmcentral. I Skandinavien finns ett flertal kvalificerade larmcentraler som är godkända för användning med SRT:s personlarm. Kontakta oss med hjälp av formuläret nedan för vidare information om larmcentraler.

När används personlarm?

Personlarm används när det finns en risk för oförutsedda, plötsliga och potentiellt farliga situationer som kräver akut hjälp. Moderna personlarm kan även konfigureras så att det själv genererar larm om användaren är avsvimmad eller av annan anledning oförmögen att själv trycka på larmknappen.

Vem använder personlarm?

Personlarm används idag av både yrkesprofessionella och privatpersoner. Särskilt inom vissa yrkesgrupper har användning av personlarm fått stor spridning. Detta beror delvis på att det inom många branscher där personal löper risk att skada sig eller hamna i hotfulla situationer finns lagstadgade krav som skall uppfyllas. Exempel på yrkesgrupper i Sverige där användning av personlarm är särskilt vanligt är myndighetsutövare, väktare, parkeringsvakter, butikspersonal, vårdpersonal och ensamarbetare såsom elinstallatörer.

Hur fungerar ett personlarm?

När du beställer ett personlarm från oss eller en av våra återförsäljare så konfigureras det innan leverans enligt dina önskemål. Detta innefattar eventuell koppling till larmcentral, hur enhetens olika sensorer ska fungera samt förfarande vid larmdetektion. I en larmsituation trycker användaren på larmknappen varpå information skickas till larmcentralen om vem den nödställde är och vilken position personen har. Samtidigt kopplas ett röstsamtal upp så att larmoperatören via enhetens mikrofon kan höra vad som händer och hur situationen utvecklas. Beroende på händelseförlopp och förutbestämd larmplan ser operatören till att lämpliga åtgärder tas och eventuella hjälpinsatser sätts in. Övrig information så som kontaktpersoner, signalement och sjukdomstillstånd kan i förväg lämnas till larmcentralen, på så sätt vet operatören om särskilda åtgärder ska tas.

Varför ett personlarm från SRT?

Varför ska du välja ett personlarm från SRT? Anledningarna är många, men följande anser vi är de viktigaste:

Alla våra personlarm är egenutvecklade. Ja, detta är kanske det starkaste argumentet för att välja våra personlarm framför andra. Våra personlarm utvecklas av vår egen personal på vårt kontor i Stockholm. Samma kontor som även huserar vår försäljnings-, support- och inköpsavdelning samt resten av företaget. Detta betyder att utvecklingen alltid sker i nära dialog mellan olika intressenter.

Vår support vet vad de snackar om. Det kan tyckas självklart, men tyvärr är det inte alltid så. Personlarm är högst komplexa produkter och det krävs i vissa fall ingående teknisk kunskap för att uppfylla våra kunders olika önskemål. Eftersom vi på SRT utvecklar våra egna personlarm betyder det att vår personal sitter på all den kunskap de behöver för att ge bästa möjliga support.

SRT har lokalkännedom. SRT:s produkter utvecklas i Sverige och primärt för nordiska förhållanden. Vår lokalnärvaro innebär att support alltid är nära till hands. Det betyder också att SRT:s personlarm fungerar med lokala larmcentraler. Dessutom uppfyller SRT:s personlarm de krav och regelverk som ställs på personlarm i Norden.

Våra personlarm håller högsta kvalitet. Vår utvecklingsavdelning är i världsklass och har mångårig erfarenhet av utveckling av kommunikationsprodukter av industristandard. Detta betyder rent praktiskt att våra personlarm levererar det de ska. Eftersom personlarm är skapta för personskydd är det inte acceptabelt att produkterna tidvis inte fungerar som de ska. Våra personlarm är också klassens mest strömsnåla. Eftersom personlarm drivs med ett inbyggt batteri är det viktigt att vara sparsam med den batterikraft som finns så att användaren kan känna sig säker på att larmet kommer fungera som det ska när det gäller.

Om du vill veta mer om oss och våra personlarm så kontakta oss med hjälp av formuläret nedan.

personlarm_hand

I samarbete med

Addsecure logo
BM Systems logo
Securitas logo
Securdia_logo-color

Nyfiken på personlarm? Kontakta oss

Vill du veta mer om våra personlarm? Fyll i formuläret så hör vi av oss så snart vi kan.

Kontaktformulär