Personlarm SRT405

SRT405 är det moderna personlarmet i det lilla formatet för dig med höga krav på kvalitet och driftsäkerhet.

 • 4G LTE och 2G GSM/GPRS/EDGE
 • Voice over LTE (VoLTE) med 2G-backup
 • Display
 • Batteri med upp till 48 timmars driftstid
 • Högtalare och mikrofon
 • Skak- och rörelsedetektering
 • 99 kanalers simultan GPS/GLONASS/Galileo-mottagare
 • Intelligent strömsparläge
 • Flertal larmtyper
 • Skydd mot damm och vatten (IP67)
 • Mått: 60x46x20 mm
 • Vikt: 54 gram

SRT405 bygger på mångårig erfarenhet av personlarmsutveckling och kommer med alla de funktioner du som användare förväntar dig.

SRT405 kan konfigureras för att hantera en mängd olika larmtyper. Den stora röda knappen används vanligen för primärlarm initierat av användaren. Därtill kan funktionsknapparna användas för att skapa mindre kritiska larm till sekundära larmmottagare. Automatiska larm såsom ManDown- (baserat på enhetens rotation och läge) och Timerlarm (baserat på timerfunktion) stöds givetvis också.

Display

SRT405 är utrustad med display vilket tillåter dig att enklare interagera med enheten. Via enhetsmenyn kan du göra enklare inställningar samt ta del av statusmeddelanden och diagnostisk information. Och under pågående larmsituation kan du i displayen följa händelseförloppet.

Rapportering

Med SRT405 kan du välja det larmrapporteringsformat som passar dig. Den stöder de vanligaste standardformaten samt möjligheten för dig att skapa helt unika rapportformat. Larmrapporterna kan skickas till flertal olika mottagare och kan således leva upp till tuffa redundanskrav.

SRT405 front view
SRT405 top view
SRT405 side view
SRT405 bottom view