Larmmottagare SRT430

SRT430 är en larmmottagare för dig med behov av utökad säkerhet i er lokala larmhantering eller behovet av ett flexibelt nät för inomhuspositionering.

 • Larmmottagning via 2G/3G/4G och RF
 • Vidarebefordrar larm via SMS, IP och RF
 • Modern design
 • Varningsljus
 • Ljudsiren
 • Reläfunktion vid larm
 • Larmknapp
 • Reset/testknapp
 • Tydlig display
 • Internt batteri 7,2 Ah
 • Larmkvittens via reset-knapp eller trådlöst.

 

SRT430 är en larmmottagare som kan användas med alla SRT:s larmprodukter. När SRT430 mottar ett larm indikeras detta lokalt genom en skarp ljudsignal och ett starkt blinkande varningsljus. Den kan även vidarebefordra larm via SMS, IP och RF.

SRT430 kan, precis som övriga produkter i SRT:s i-serie, använda sig av RF-kommunikation. Detta innebär att den passar särskilt väl för användning i miljöer med dålig eller ingen mobiltäckning.

När ett larm mottas visas avsändarens telefonnummer eller associerat ID på den tydliga displayen. Det associerade ID:t är en valfri textsträng och kan t.ex. symbolisera ett namn, fordon eller en plats.

Samtliga SRT:s larmprodukter kan programmeras att skicka larm till flera mottagare vilket möjliggör att larmet kan skickas till såväl en larmcentral som till SRT430.

Larm som mottas av SRT430 kan även vidarebefordras till valfria mottagare via antingen SMS, IP- eller RF-kommunikation. Således är det möjligt att implementera larmhantering i miljöer helt utan mobiltäckning.

SRT430 kan generera en rad olika larmtyper. Exempelvis kan extern utrustning kopplas till SRT430:s dedikerade larmingång. När den externa utrustningen genererar ett larm registreras detta av SRT430 som skickar larmet till förinställda mottagare. SRT430 kan också skicka larm om enheten stängs av, tappar strömmatning eller om batterispänningen är låg.

Med ett kraftfullt internt batteri på 7,2 Ah klarar SRT430 att vara utan strömmatning i över 3 dagar.

SRT430 levereras med väggladdare och mjukvara för konfiguration. Det finns även möjlighet att välja till en extern siren (20W).

SRT430 front view
SRT430 side view