PERSONLARM

Våra personlarm

SRT:s personlarm finns i fyra olika modeller, anpassade för olika ändamål:

 • SRT326 innehåller all den grundfunktionalitet som förväntas av ett personlarm och är utvecklad för användning på en fast larmadress.
 • SRT306/SRT306 G2 är våra mest populära personlarm och förstahandsvalet bland Sveriges larmcentraler. Dessa larm erbjuder samma funktionalitet som en SRT326 och är dessutom utrustad med GNSS-mottagare. SRT306 G2 erbjuder större dataöverföringshastigheter än SRT306.
 • SRT326i innehåller all den grundfunktionalitet som förväntas av ett personlarm och har även IPS-funktionalitet
 • SRT306i är vårt mest välutrustade personlarm med både GNSS– och IPS-positionering

Varför ett personlarm från SRT?

Varför ska du välja ett personlarm från SRT? Anledningarna är många, men följande anser vi är de viktigaste:

 • Alla våra personlarm är egenutvecklade. Ja, detta är kanske det starkaste argumentet för att välja SRT:s personlarm framför andra. Våra personlarm utvecklas av vår egen personal på vårt kontor i Stockholm. Samma kontor som även huserar vår försäljnings-, support- och inköpsavdelning samt resten av företaget. Detta betyder att utvecklingen alltid sker i nära dialog mellan olika intressenter.
 • Vår support vet vad de snackar om. Det kan tyckas självklart, men tyvärr är det inte alltid så. Personlarm är högst komplexa produkter och det krävs i vissa fall ingående teknisk kunskap för att uppfylla våra kunders olika önskemål. Eftersom vi på SRT utvecklar våra egna personlarm betyder det att vår personal sitter på all den kunskap de behöver för att ge bästa möjliga support.
 • SRT har lokalkännedom. SRT:s produkter utvecklas i Sverige och primärt för nordiska förhållanden. Vår lokalnärvaro innebär att support alltid är nära till hands. Det betyder också att SRT:s personlarm fungerar med lokala larmcentraler. Dessutom uppfyller SRT:s personlarm de krav och regelverk som ställs på personlarm i Norden.
 • Våra personlarm håller högsta kvalitet. Detta kan låta som en klyscha men faktum är att det stämmer. SRT:s utvecklingsavdelning är i världsklass och har mångårig erfarenhet av utveckling av kommunikationsprodukter av industristandard. Detta betyder rent praktiskt att
  • Våra personlarm levererar det de ska. Eftersom personlarm är skapta för personskydd är det inte acceptabelt att produkterna tidvis inte fungerar som de ska.
  • Våra personlarm är klassens mest strömsnåla. Eftersom personlarm drivs med ett inbyggt batteri är det viktigt att vara sparsam med den batterikraft som finns så att användaren kan känna sig säker på att larmet kommer fungera som det ska när det gäller.

Om du vill veta mer om SRT och våra personlarm, så kan du klicka på länkarna nedan eller kontakta oss.

Varför ett personlarm?

Myndigheter och arbetsgivare jobbar ständigt för att öka säkerheten i vardagen och på arbetsplatsen. Ett personlarm erbjuder trygghet för personer som arbetar med riskfyllda arbetsmoment, på utsatta positioner eller har en hotbild över sig. Allt fler yrkesroller använder sig idag av personlarm. Inom många branscher där personal löper risk att skada sig eller hamna i hotfulla situationer finns även lagstadgade krav som skall uppfyllas. I dessa situationer kan ett personlarm innebära skillnad mellan liv och död. Då är ett personlarm från SRT ett pålitligt alternativ som är lätt att använda samt bära med sig.

Vad är ett personlarm?

Ett personlarm är enkelt definierat en säkerhetsutrustning som du kan bära med dig och som kan användas för att åkalla hjälp när du hamnar i en nödsituation. Denna något breda definition innefattar en rad till synes olika produkter som lämpar sig för olika situationer.

Vi på SRT utvecklar det vi kallar ”moderna personlarm” vilka utnyttjar det senaste inom kommunikations- och positioneringsteknologi och som ofta kopplas till en professionell larmmottagartjänst*. Positionering sker genom tekniker som GPS/GLONASS, radiofyrar eller WiFi. Kommunikationen sker vanligen via GSM-nätet. Vidare brukar dessa personlarm vara utrustade med olika sensorer för att detektera exempelvis rörelse eller objekt i närmiljön.

* Den vanligaste typen av larmmottagartjänst är någon typ av bemannad larmcentral. I Skandinavien finns ett flertal kvalificerade larmcentraler som är godkända för användning med SRT:s personlarm. Kontakta SRT för vidare information om larmcentraler.

När använder man personlarm?

Personlarm används när det finns en risk för oförutsedda, plötsliga och potentiellt farliga situationer som kräver akut hjälp. Moderna personlarm kan även konfigureras så att det själv genererar larm om användaren är avsvimmad eller av annan anledning oförmögen att själv trycka på larmknappen.

Vem använder personlarm?

Personlarm används idag av både yrkesprofessionella och privatpersoner. Särskilt inom vissa yrkesgrupper har användning av personlarm fått stor spridning. Detta beror delvis på att det inom många branscher där personal löper risk att skada sig eller hamna i hotfulla situationer finns lagstadgade krav som skall uppfyllas. Exempel på yrkesgrupper i Sverige där användning av personlarm är särskilt vanligt är väktare, parkeringsvakter, butikspersonal, vårdpersonal och ensamarbetare såsom elinstallatörer.

Hur fungerar ett personlarm?

När du beställer ett personlarm från SRT eller en av våra återförsäljare så konfigureras det innan leverans enligt dina önskemål. Detta innefattar eventuell koppling till larmcentral, hur enhetens olika sensorer ska fungera samt förfarande vid larmdetektion. I en larmsituation trycker användaren på larmknappen varpå information skickas till larmcentralen om vem den nödställde är och vilken position personen har. Samtidigt kopplas ett röstsamtal upp så att larmoperatören via enhetens mikrofon kan höra vad som händer och hur situationen utvecklas. Beroende på händelseförlopp och förutbestämd larmplan ser operatören till att lämpliga åtgärder tas och eventuella hjälpinsatser kommer på plats. Övrig information så som kontaktpersoner, signalement och sjukdomstillstånd kan i förväg lämnas till larmcentralen. På så sätt vet operatören om särskilda åtgärder ska tas.