FAQ PERSONLARM

Nedan finner du de vanligaste frågorna och svaren gällande SRT:s personlarm. Du kan även ta hjälp av våra instruktionsvideor. Om du inte finner svaret på din fråga här är du välkommen att kontakta oss.

Vad händer om personlarmet befinner sig i ett område som saknar GSM-täckning?

När GSM-täckning saknas går personlarmet ner i viloläge för att spara batteri. Om larmknappen trycks ned i detta område sparas larmmeddelandet i enheten och skickas så fort enheten har täckning igen. Det är möjligt att konfigurera personlarmet så att det inte går ner i viloläge utan kontinuerligt försöker att logga in i GSM-nätet.

Vilken storlek på SIM-kortet ska jag använda?

För SRT306/SRT326 används SIM-kort av standardstorlek.

För SRT306i/SRT326i används micro SIM-kort.

Hur startar jag larmet?

SRT306/SRT326: Under den grå gummiluckan på larmets högersida finner du en På/Av-switch. Denna switch behöver dras nedåt för att sätta på larmet. För vidare information var god läs snabbguiderna för SRT306 respektive SRT326. Se även vår instruktionsvideo.

SRT306i/SRT326i: Av/På-knappen sitter på larmets framsida. För att sätta på personlarmet trycker du ned knappen i 5 sekunder och väntar sedan tills lamporna börjar att blinka. För vidare information var god läs snabbguiderna för SRT306i respektive SRT326i.

Hur stänger jag av larmet?

SRT306/SRT326: Under den grå gummiluckan på larmets högersida finner du en På/Av-switch. Denna switch behöver dras uppåt för att stänga av larmet. För vidare information var god läs snabbguiderna för SRT306 respektive SRT326.

SRT306i/SRT326i: Av/På-knappen sitter på larmets framsida. För att stänga av personlarmet trycker du ned knappen i 5 sekunder och väntar sedan tills lamporna slutat att blinka. För vidare information var god läs snabbguiderna för SRT306i respektive SRT326i.

Vad betyder det om enheten tjuter?

Att enheten tjuter kan innebära två saker: antingen är det ett lågbatterilarm eller så har enheten problem med SIM-kortet. Ladda enheten och kontrollera att SIM-kortet sitter i som det ska samt att det inte är skyddat med PIN-kod.

Hur lång tid tar det att ladda enheten?

Laddning efter ett dygns användande tar ca 4 timmar för SRT306/SRT306i och 2 timmar för SRT326/SRT326i. Om batteriet är fullständigt urladdat eller om det är första gången man laddar enheten bör batteriet laddas i 7 timmar för SRT306/SRT306i och 4 timmar för SRT326/SRT326i.

Hur lång är batteritiden?

Detta varierar beroende på förhållanden och inställningar men om personlarmet är konstant inloggad på GSM-nätet och söker ny GPS-position varje sekund (gäller endast SRT306/SRT306i) så gäller följande driftstider

  • SRT306: 48 timmar
  • SRT306i: 48 timmar
  • SRT326: 96 timmar
  • SRT326i: 96 timmar
Vad händer när jag trycker på larmknappen?

Detta kan variera beroende på förvalda inställningar. Ett normalt förfarande är att larmet skickas som SMS eller via GPRS till larmcentral. Samtidigt kopplas ett röstsamtal upp och en larmoperatör kan lyssna av händelseförloppet och, om så krävs, skicka hjälp till platsen där du befinner dig.

Hur larmar jag?

Du larmar genom att hålla ner larmknappen. Detekteringstiden är konfigurerbar men standardinställningen är 3 sekunder. Om du ska göra ett provlarm är det viktigt att kontakta larmcentralen först och informera om att ett provlarm ska utföras. Se även vår instruktionsvideo.

Kan jag själv konfigurera mitt personlarm?

Ja, konfiguration är möjlig via SMS-kommandon eller genom att ansluta enheten till datorns USB-port och använda konfigurationsverktyget Personlarmskonfigurator på datorn. Konfiguration kan även utföras via GPRS vilket kan vara fördelaktigt om enheten ska användas i avancerade installationer med serverlösningar.

Vad indikerar statuslamporna?

Se snabbguiden för din respektive produkt för vidare information om statuslampornas funktion:

Snabbguide SRT306

Snabbguide SRT326

Snabbguide SRT306i

Snabbguide SRT326i