Larmmottagare SRT330

SRT330 är en larmmottagare för fast installation och som är kompatibel med SRT:s samtliga personlarm.

 • GSM
 • Varningsljus
 • Ljudsiren
 • Reset-/ testknapp
 • Larmknapp
 • Tydlig display
 • Internt batteri 6.6 Ah
 • Reläfunktion vid larm
 • Lågbatterilarm till förprogrammerade nummer
 • Kan kopplas till webbaserad spårningstjänst
 • Storlek 190x130x80 mm
 • Vikt: 600g

 

SRT330 är en larmmottagare för fast installation som kan användas med samtliga av SRT:s larmprodukter. När SRT330 mottar ett larm indikeras detta lokalt genom en skarp ljudsignal och ett starkt blinkande varningsljus.

På en tydlig display visas var larmet kommer ifrån. Det är även möjligt att i förväg associera ett nummer med en textsträng, t.ex. ett namn, fordon eller en plats, vilket sedan tydligt visas i displayen när ett larm mottas.

Din SRT-larmenhet kan programmeras att skicka larm till flera mottagare vilket möjliggör att larmet kan gå till såväl en larmcentral som till SRT330 för att lokalt informera om att ett larm har aktiverats. När SRT330 tar emot ett larm så kan den i sin tur vidarebefordra larmet i form av ett SMS till så många som 100 mottagare.

Med ett kraftfullt internt batteri på 6,6 Ah klarar SRT330 att vara utan strömmatning i över 3 dagar.

SRT330 levereras med väggladdare.

SRT330 front view
SRT330 bottom view