LARMMOTTAGARE

Om du vill vara säker på att larm från dina personlarm verkligen syns och hörs kan en larmmottagare vara något för dig. Om du har ansvar för att övervaka ett större antal larm, och vill ta hand om övervakningen på egen hand eller parallellt med en larmcentral, kan en vanlig mobiltelefon kännas otillräckligt. Då erbjuder en lokalt installerad larmmottagare en flexibel och enkel lösning.