SRT347

SRT347 front side view
  • Utvecklad i Sverige
  • GSM/GPRS
  • 99 kanalers simultan GNSS-mottagare
  • Lågbatterilarm
  • Kan beställas med eSIM
  • Tydliga statuslampor
  • Laddning via USB
  • Skydd mot damm och vatten (IP54)
  • Storlek: 90 x 55 x 27 mm
  • Vikt: 113 g (ej inräknat sensorer)

Anpassad efter dina behov

SRT347 är en sensor-centrerad enhet avsedd för övervakning och kontroll av närmiljön och utvecklad med flexibilitet i åtanke. Med det menas att olika sensorer enkelt kan kopplas av och på beroende på de behov som råder för tillfället. SRT347 har inbyggd skaksensor och kan även utrustas med infraröd, temperatur- och fuktsensor. Enheten lämpar sig för installation i byggnader, fordon och båtar. SRT347 installeras med fördel med en fast strömkälla men kan även drivas av det interna batteriet om man emellanåt behöver använda den i miljöer utan tillgänglig strömförsörjning.

Sensorer

Det finns ett flertal sensoralternativ för SRT347.

Du kan ansluta en avtagbar infraröd rörelsesensor. Enheten kan då konfigureras att larma vid rörelsedetektion eller, tvärtom, vid utebliven rörelsedetektion.

Med en temperatursensor ansluten till enheten kan den kontrollera att temperaturen ligger inom ett acceptabelt intervall. Om temperaturen är under eller över det acceptabla intervallet genereras ett larm.

En avtagbar fuktsensor kan anslutas till enheten. Enheten kan då konfigureras att kontrollera att fukthalten i den övervakade miljön ligger inom ett acceptabelt intervall. Om fukthalten är under eller över det acceptabla intervallet genereras ett larm.

Enheten har även en inbyggd skaksensor som kan konfigureras att larma vid vibration, alternativt vid utebliven vibration.

Larmingångar och reläutgång

SRT347 är utrustad med två digitala larmingångar och en reläutgång vilket gör att SRT347 lätt kan användas med annan utrustning. De digitala larmingångarna kan användas för anslutning av externa sensorer och enheten kan konfigureras att hantera larm från dessa på samma sätt som övriga sensorer. SRT347 har även en reläutgång för kontroll av extern utrustning. Enheten kan konfigureras så att reläet styrs beroende på status av en eller flera sensorer vilket ger möjligheten att skapa komplexa och automatiserade installationer.

PRODUKTBLAD


DOKUMENTATION