SRT CONTAINERLARM

SRT Container Alarm top view
 • Utvecklad från grunden i Sverige
 • GSM/GPRS
 • GNSS-mottagare
 • Stöder GeoFence
 • Slinga
 • Magnetkontakt
 • Internt batteri
 • Vattentät
 • Lågbatterilarm
 • Kan användas med webbaserad spårningstjänst
 • Kan beställas med eSIM

Beskrivning

SRT Containerlarm används för att spåra och övervaka transporter med container. Enheten inte bara spårar det transporterade godset, utan säkerställer också att containerdörren inte öppnas under resans gång.

SRT Containerlarm har en två meters slinga som kan viras runt stängerna på en container. Om någon klipper slingan eller drar ur kontakten så skickas ett larm via SMS eller e-post.

SRT Containerlarm har även inbyggda magneter vilket gör att det är enkelt att placera enheten på containerdörren. Om magneten avlägsnas från metallytan så genereras ett larm.

Med hjälp av GeoFence-funktionen kan enheten generera ett larm när containern lämnar eller kommer in i ett fördefinierat område. Larmmeddelanden kan skickas via SMS eller e-post. SRT Containerlarm kan även användas tillsammans med en professionell larmtjänst och fungerar med samtliga larmcentraler i Sverige.

SRT Containerlarm har ett kraftfullt internt batteri och klarar vara utan extern strömmatning i flera månader.

Positionering & Kartspårning

SRT Containerlarm har en inbyggd GNSS-mottagare som kan ge en uppdaterad position varje sekund. Spårning sker genom positionsförfrågan via SMS eller genom användning av karttjänster. Om du vill kunna följa ditt SRT Containerlarm i realtid eller se var den har varit kan du koppla det till en spårningstjänst och enkelt följa den via ett webbgränssnitt. Se vår kartspårningstjänst för vidare information.

PRODUKTBLAD