LAGER & FABRIK

Låt oss hjälpa er med skyddet av er mest värdefulla resurs

Om du arbetar i fabrik, på lager eller i andra liknande inomhusmiljöer råder alltid en risk för olyckor på jobbet. För att öka säkerheten på sådana arbetsplatser är det vanligt att arbetsgivare aktivt arbetar med etablering av rutiner och information. I vissa situationer räcker dock detta inte och ytterligare åtgärder behhöver tas. I dessa situationer kan personlarm vara till stor hjälp.

Ett personlarm är en behändig hårdvara som användaren bär med sig och kan använda för att kalla på hjälp om något skulle hända. Användningen av personlarm har det senaste decenniet blivit en självklarhet på många arbetplatser runtom i Sverige, men när det kommer till användningen av dem i fabriker och lagerlokaler har utvecklingen inte kommit lika långt. En bidragande faktor till detta är att de flesta moderna personlarm använder sig av positionering med hjälp av satelliter (t ex GPS) och att dessa inte fungerar inomhus.

För att lösa detta problem har vi på SRT utvecklat vår egen serie av personskyddsprodukter som fungerar lika väl inomhus som utomhus. Vårt system består av specialutvecklade personlarm som med hjälp av utplacerade radionoder möjliggör positionering i miljöer där andra teknologier inte fungerar.

Vår målsättning är att alla i Sverige, oavsett var man arbetar, ska kunna känna sig trygg på jobbet. Om du vill veta mer om oss och hur vi kan hjälpa dig utöka säkerheten på jobbet, tveka inte att kontakta oss med hjälp av formuläret nedan.