Nyheter RingUp Mobilect väljer SRT:s IPS

Publicerad

RingUp Mobilect väljer SRT:s IPS-system för Suzuki Garphyttan

I syfte att uppnå en säkrare arbetsmiljö har Suzuki Garphyttan valt att installera SRT:s system för inomhuspositionering med tillhörande personlarm på sin svenska produktionsanläggning.

"Suzuki Garphyttan är ett företag som ställer höga krav på produkter och säkerhet, så när vi fick förfrågan att hjälpa dem med inomhuspositionering och tillhörande personlarm på sin produktionsanläggning föll valet naturligt på SRT", säger Magnus Westberg på RingUp Mobilect.

SRT har bistått med faktaunderlag och know-how i såväl projekteringsfasen som vid driftsättningen.

"SRT har en gedigen erfarenhet av larmprodukter av hög kvalitét och en genuin servicekänsla och intresse mot slutkunden som är av högsta vikt för att ett sånt här samarbete ska fungera för alla parter", fortsätter Magnus Westberg.

Genom att arbeta tillsammans med våra partners, som har lokal närvaro, når SRT hela vägen ut med både teknik, funktionalitet samt support och serviceåtagande.

SRT:s produkter för IPS-nätverk och personlarm används för att möjliggöra positionering och kommunikation i inomhusmiljöer.