Larmmottagare SRT330i2

SRT330i2 är en larmmottagare för lokal installation och som kan agera GSM/GPRS-gateway för SRT:s egenutvecklade IPS-nätverk.

 • Larmmottagning via GSM och RF
 • Vidarebefordrar larm via GSM, GPRS och RF
 • Varningsljus
 • Ljudsiren
 • Reläfunktion vid larm
 • Larmknapp
 • Reset/testknapp
 • Tydlig display
 • Internt batteri 6 Ah
 • Storlek 193 x 123 x 80 mm
 • Vikt: 472g
 • Larmkvittens via reset-knapp eller trådlöst.

 

SRT3302i är en larmmottagare som kan användas med alla SRT:s larmprodukter. När SRT330i2 mottar ett larm indikeras detta lokalt genom en skarp ljudsignal och ett starkt blinkande varningsljus. SRT330i2 kan även vidarebefordra larm via GSM, GPRS och RF.

SRT330i2 kan, precis som övriga produkter i SRT:s i-serie, använda sig av RF-kommunikation. Detta innebär att SRT330i2 passar särskilt väl för användning i miljöer med dålig eller ingen GSM-täckning.

När ett larm mottas visas avsändarens telefonnummer eller associerat ID på den tydliga displayen. Det associerade ID:t är en valfri textsträng och kan t.ex. symbolisera ett namn, fordon eller en plats.

Samtliga SRT:s larmprodukter kan programmeras att skicka larm till flera mottagare vilket möjliggör att larmet kan skickas till såväl en larmcentral som till SRT330i2.

Larm som mottas av SRT330i2 kan även vidarebefordras till valfria mottagare via antingen GSM-, GPRS- eller RF-kommunikation. Multipla SRT330i2 kan således användas för att implementera larmmottagning i miljöer helt utan GSM.

SRT330i2 kan generera en rad olika larmtyper. Exempelvis kan extern utrustning kopplas till SRT330i2:s dedikerade larmingång. När den externa utrustningen genererar ett larm registreras detta av SRT330i2 som skickar larmet till förinställda mottagare. SRT330i2 kan också skicka larm om enheten stängs av, tappar strömmatning eller om batterispänningen är låg.

Med ett kraftfullt internt batteri på 6 Ah klarar SRT330i2 att vara utan strömmatning i över 3 dagar.

SRT330i2 levereras med väggladdare och mjukvara för konfiguration. Det finns även möjlighet att välja till en extern siren (20W).

SRT330i2 front view