GPS-systemets veckoangivelse

Den 2019-04-06 kommer veckoangivelsen i GPS systemet genomgå en så kallad ”week rollover”. På grund av hur tidsdata förmedlas från satelliter till GPS-mottagare runtom i världen, når systemet ca var 20:e år det maximala antalet veckor som kan hanteras för att sedan ”rulla över” till noll igen. Detta kan få allvarliga konsekvenser i GPS-mottagare som inte är förberedda för att hantera detta.

För huvuddelen av GPS-utrustade SRT-produkter sålda under 2010 eller senare kommer detta inte innebära något problem. Ett undantag är SRT278 Fleet X08 där enheter sålda under 2011 eller senare inte är påverkade av detta fenomen.

Produkter sålda innan 2010 (eller innan 2011 för SRT278 Fleet X08) löper ytterst liten risk att bli påverkade av detta problem, men SRT kan tyvärr inte ge några garantier. Om du har en produkt som du misstänker är påverkad kan du kontakta oss så hjälper vi dig.